Sustenabilitate Sustenabilitate

Sustenabilitate

Sustenabilitatea este un principiu de funcționare pentru industria noastră și un mod de gândire corporativ și individual. Este un mod de îmbunătățire continuă, în relația cu mediul înconjurător, oamenii noștri, comunitare și planurile noastre ambițioase de viitor.

În calitate de companie membră a KMG International, aderăm la cele mai bune standarde internaționale și recunoaștem partea noastră de contribuție la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite.

În toate operațiunile noastre aplicăm practici echitabile de muncă, respectăm legislația în vigoare cu privire la relațiile de muncă, confidențialitatea datelor personale și drepturile omului, și înglobăm principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului.

În ceea ce privește etica, drepturile omului, mecanismele de consiliere și de soluționare a plângerilor, politica anti-corupției/ anti-mită, managementul riscurilor, avem politici care se aplică tuturor angajaților noștri, dar și stakeholderilor.

Codul nostru de etică și conduită în afaceri promovează valorile și principiile etice. Acesta poate fi citit aici:

Codul de Etică și Conduită Profesională Descarcă
Codul de Etică al Furnizorului Descarcă

Ne-am angajat să ne desfășurăm activitatea cu respect pentru mediul înconjurător și să protejăm apa, aerul și solul din zonele în care operăm. Lucrăm continuu pentru a ne îmbunătăți performanța de mediu, pentru a ne reduce impactul asupra mediului și pentru a maximiza utilizarea eficientă a resurselor.

Operăm în conformitate cu cele mai bune practici disponibile, iar acest lucru se reflectă în deciziile pe care le luăm.

Programele de mediu ale Rominserv sunt în conformitate cu standardele internaționale, ISO 14001 și ISO 50001.

Unele dintre obiectivele incluse în planul nostru de management de mediu vizează următoarele: zero incidente cu impact asupra mediului, continuarea implementării planului de acțiune pentru reducerea cantităților de deșeuri, colectarea selectivă a deșeurilor etc.

Cerințele legale, precum și alte cerințe la care Rominserv a aderat sunt incluse în procesul de definire, implementare și menținere a sistemului nostru integrat de mediu. Politica și procedurile acoperă domenii precum formarea, gestionarea înregistrărilor, inspecțiile, obiectivele și monitorizarea.

Subcontractorii Rominserv trebuie să respecte toate cerințele de protecție a mediului impuse prin contract și de convenția SSM-SU-Mediu.

Consumul total de energie în 2021 - 864,25 MWh. Rominserv și-a redus consumul de energie cu 4,74% în 2021 față de perioada de raportare anterioară.

Apa totală utilizată în 2021 a fost de 1,133 ML. Apa utilizată de Rominserv este furnizată în baza contractului de furnizare de utilități dintre Rompetrol Rafinare și Rominserv, pentru punctele de lucru Petromidia și Vega. Apele uzate sunt evacuate în sistemul de canalizare al Rompetrol Rafinare. Apa potabilă este furnizată de companii private.

Rominserv gestionează deșeurile generate în cadrul organizației în conformitate cu planul de gestionare a deșeurilor, pentru fiecare punct de lucru, conceput pentru a stabili roluri și proceduri clare și asigurând în același timp respectarea prevederilor legale aplicabile. Cantitatea totală de deșeuri valorificate în 2021 - 132,10 tone

Emisii

emisii

În cursul anului 2021, nu s-a înregistrat nicio poluare accidentală și nicio plângere din partea comunităților locale.

Biodiversitate

În 2021, proiectele și operațiunile desfășurate de Rominserv în zone limitrofe ariilor protejate, sau în apropierea zonelor considerate prioritare pentru conservarea biodiversității, au vizat demolarea halei turbinelor și a coșului de fum din proiectul centralei de cogenerare de pe platforma Petromidia, care se află în apropierea siturilor Natura 2000: Lacurile Tașaul-Corbu, Marea Neagră, Delta Dunării.

Ne-am angajat să conservăm biodiversitatea ca o extensie naturală a măsurilor noastre de protecție a mediului.

Diversitatea și stabilitatea resurselor umane reflectă sistemul de credințe și cultura organizațională pe care ne bazăm activitățile.

La sfârșitul anului 2021, Romiserv avea un număr de 540 de angajați, iar obiectivul nostru este de a garanta locuri de muncă sigure, bazate pe respect și lipsite de discriminare, în care aceștia să se simtă incluși. Prevederile anti-discriminare sunt incluse în contractele colective de muncă și în regulamentele interne în vigoare.

Angajamentul nostru față de siguranță se extinde dincolo de angajați, până la parteneri și furnizori, clienții și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Abordarea noastră bazată pe gestionarea riscurilor urmează un set clar de standarde, aliniate cu normele de reglementare naționale și internaționale.

Rominserv are în derulare contracte cu furnizori de servicii de prevenire și protecție pentru implementarea cerințelor SSM, cum ar fi SEVESO III și evaluări ale sistemelor de stingere a incendiilor.

În 2021 Rominserv nu a înregistrat niciun deces, niciun incident SSM sau accident rutier și niciun accident de muncă. În schimb, compania a înregistrat 1 caz de prim ajutor, 1 incident evitat și 59 de cazuri de boli neocupaționale (COVID-19), dintre care 58 angajați Rominserv și 1 angajat din personalul contractorilor.

 • - 0 decese;
 • - 0 accidente de muncă;
 • - 0 accidente auto;
 • - 0 cazuri cu absență de la locul de muncă;
 • - 0 cazuri cu program de lucru restrâns;
 • - 0 cazuri de internări;
 • - 1 caz de prim ajutor;
 • - 1 caz de incident evitat;
 • - 0 rată a deceselor ca urmare a accidentelor de muncă;
 • - 0 rată a accidentelor de muncă cu consecințe severe (excluzând decesele);
 • - 0 rată a accidentelor de muncă înregistrate.

Vedeți mai multe despre performanța noastră în Raportul de sustenabilitate al Grupului 2021.

Proiectele noastre sunt investiții strategice în comunitate, care contribuie la creșterea pe termen lung și la dezvoltarea locală și oferă serviciile și facilitățile necesare pentru o bună calitate a vieții. Ne întâlnim în mod regulat cu stakeholderii locali, de la autorități până la ONG-uri, pentru a înțelege nevoile, așteptările și provocările acestora. Ascultându-ne partenerii și interacționând cu ei, ne asigurăm că eforturile noastre răspund nevoilor fiecărei comunități și că le ajutăm să meargă mai departe.

Principalii noștri piloni de contribuție și dezvoltare a comunităților sunt educația, mediul și sănătatea.

În parteneriat cu Asociația Daruieste Aripi am conectat la internet și am echipat cu laptopuri și videoproiectoare 14 școli din mediul rural, în județului Constanța, pentru a facilita o educație de calitate pentru copii și acces la cursuri online.

În Prahova am investit în construcția a patru noi locuri de joacă, în parteneriat cu Primăria Ploiești, oferind astfel comunității și copiilor o suprafață amenajată de 1.269 mp cu numeroase facilități de joacă de înaltă calitate. Acestea sunt concepute pentru a se integra armonios în peisajul urban, fiind pavate cu dale de cauciuc elastic, prevăzute cu mobilier urban modern și echipamente de joacă de culori plăcute, toate în deplină conformitate cu standardele de calitate și siguranță în vigoare.

"Șah în școală" este un proiect inițiat în 2021 în cadrul căruia au fost organizate lecții de șah online, vizite și ore deschise sau concursuri de șah pentru copiii din județele Constanța, Prahova și Iași. De asemenea, proiectul a sprijinit elaborarea unui manual de șah pentru clasele I, a II-a și a III-a, tipărit în peste 10.000 de exemplare și distribuit copiilor atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Educarea copiilor prin intermediul șahului are rezultate dovedite pe termen lung în dezvoltarea inteligenței, îmbunătățirea încrederii în sine, creșterea ratei de promovare a examenelor și dezvoltarea spiritului civic.

De asemenea, Rominserv a sprijinit proiectul de implicare în comunitate propus de studenții din cadrul programului de internship, ediția 2021, de amenajare a unei saline artificiale în Băicoi, Prahova, pentru terapia copiilor cu autism. Salina, cu o suprafață de 35 mp, este dotată cu un generator cu halogen de ultimă generație pentru aerosoli salini uscați, cu beneficii dovedite în terapia copiilor cu tulburări din spectrul autist, dar și pentru ameliorarea simptomelor pentru pacienții cu afecțiuni pulmonare, dermatologice și psihice.

Te rugăm să accepți cookie-urile legate de Marketing pentru a urmări videoclip-ul.