Sustenabilitate Sustenabilitate

Sustenabilitate

Pentru noi, sustenabilitatea este mai mult decât un principiu - este o componentă esențială a operațiunilor noastre și viziunea care ghidează fiecare decizie, fie ea corporativă sau individuală. Angajamentul nostru în domeniul sustenabilității reprezintă un efort continuu de îmbunătățire a performanțelor în diverse domenii - de la mediu, la gestionarea resurselor umane și până la implicarea proactivă în comunitate. Ca parte a KMG International, urmăm standarde internaționale de top și contribuim activ la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite.

people-grid
people-grid
people-grid

Ne desfășurăm activitatea cu angajament pentru practicile de muncă echitabile, în concordanță perfectă cu toate legile ce vizează mediul de lucru, ocuparea forței de muncă, confidențialitatea și drepturile omului.


Activitățile noastre sunt marcate de o puternică aderare la practici de muncă echitabile, în conformitate cu toate legislațiile relevante privind mediul de lucru, ocuparea forței de muncă, confidențialitatea și drepturile omului. În plus, susținem principiile Declarației Universale a Drepturilor Omului.


În ceea ce privește etica, drepturile omului, consilierea și mecanismele de soluționare a plângerilor, anticorupția, combaterea mitei și gestionarea riscurilor, avem politici stabilite. Aceste politici nu se aplică doar angajaților noștri, ci se extind și la toate părțile interesate, reflectând angajamentul nostru față de o abordare holistică a sustenabilității și a practicilor etice.
 

Codul nostru de etică și conduită în afaceri promovează valorile și principiile etice. Acesta poate fi citit aici:

Codul de Etică și Conduită Profesională Descarcă
Codul de Etică al Furnizorului Descarcă
Politica de Prevenire a Mitei și Corupției Descarcă

Ne-am angajat să ne desfășurăm activitatea cu respect pentru mediul înconjurător și să protejăm apa, aerul și solul din zonele în care operăm. Lucrăm continuu pentru a ne îmbunătăți performanța de mediu, pentru a ne reduce impactul asupra mediului și pentru a maximiza utilizarea eficientă a resurselor.

Operăm în conformitate cu cele mai bune practici disponibile, iar acest lucru se reflectă în deciziile pe care le luăm.

Programele de mediu ale Rominserv sunt în conformitate cu standardele internaționale, ISO 14001 și ISO 50001.

Unele dintre obiectivele incluse în planul nostru de management de mediu vizează următoarele: zero incidente cu impact asupra mediului, continuarea implementării planului de acțiune pentru reducerea cantităților de deșeuri, colectarea selectivă a deșeurilor etc.

Cerințele legale, precum și alte cerințe la care Rominserv a aderat sunt incluse în procesul de definire, implementare și menținere a sistemului nostru integrat de mediu. Politica și procedurile acoperă domenii precum formarea, gestionarea înregistrărilor, inspecțiile, obiectivele și monitorizarea.

Subcontractorii Rominserv trebuie să respecte toate cerințele de protecție a mediului impuse prin contract și de convenția SSM-SU-Mediu.

Apa totală utilizată în 2022 a fost de 1,133 ML. Apa utilizată de Rominserv este furnizată în baza contractului de furnizare de utilități dintre Rompetrol Rafinare și Rominserv, pentru punctele de lucru Petromidia și Vega. Apele uzate sunt evacuate în sistemul de canalizare al Rompetrol Rafinare. Apa potabilă este furnizată de companii private.

Rominserv gestionează deșeurile generate în cadrul organizației în conformitate cu planul de gestionare a deșeurilor, pentru fiecare punct de lucru, conceput pentru a stabili roluri și proceduri clare și asigurând în același timp respectarea prevederilor legale aplicabile.

Cantitatea totală de deșeuri valorificate în 2022 - 32,1 tone.

În cursul anului 2022 nu au fost înregistrate poluări accidentale și nici reclamații din partea comunităților locale.

Emisii

Scop 1

2022

2021

2020

Mobile (tCO2e)

Echipamente
și autovehicule

279,24

310

238

Gaze naturale (tCO2e)

încălzire

0,14

0,6

0,1

Abur (tCO2e)

0

192

172

Total Scop 1

(tCO2e)

279,38

582

427

Sursa factorilor de emisie: Ghidul IPCC 2006

Scop  2          

2022

2021

Total (tCO2e)

143

149

Sursa factorilor de emisie: Ghidul IPCC 2006

Biodiversitate

În 2022, proiectele și operațiunile desfășurate de Rominserv în zone protejate și siturilor prioritare pentru conservarea biodiversității, sau în apropierea acestora, au vizat reabilitarea rezervorului 120-338 B6 în cadrul proiectului Centralei de Cogenerare, în urma demolării halei turbinelor și a coșului de fum de pe platforma Petromidia. Procesul s-a desfășurat cu respectarea tuturor cerințelor legale, procedurilor, instrucțiunilor de lucru și actelor reglementate. În operațiunile sale, organizația a aplicat principiul acțiunii preventive și a folosit exclusiv procese și metode care nu pun în pericol sănătatea și integritatea fizică a personalului implicat sau a clădirilor și utilajelor din proximitate. 

Au fost luate măsuri de protecție a solului pentru a preveni eliberarea de substanțe poluante în atmosferă, orice poluare pe sol a fost eliminată și s-au utilizat materiale biodegradabile. Au fost luate măsuri și pentru a preveni scurgerile de lichide, iar la sfârșitul lucrărilor, terenul a fost readus la starea sa inițială. Totodată, compania a implementat și măsuri de protecție a aerului, inclusiv lucrul cu echipamente în locul personalului la fața locului, udarea suprafețelor de lucru în timpul activităților care generează praf și respectarea principiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu prevederile legale.

Ne-am angajat să conservăm biodiversitatea ca o extensie naturală a măsurilor noastre de protecție a mediului.

Diversitatea și stabilitatea resurselor umane reflectă sistemul de credințe și cultura organizațională pe care ne bazăm activitățile.

La sfârșitul anului 2022, Rominserv avea un număr de 543 de angajați, iar obiectivul nostru este de a garanta locuri de muncă sigure, bazate pe respect și lipsite de discriminare, în care aceștia să se simtă incluși. Prevederile anti-discriminare sunt incluse în contractele colective de muncă și în regulamentele interne în vigoare.

Nu au fost raportate incidente de discriminare în 2022.

Angajamentul nostru față de siguranță se extinde dincolo de angajați, până la parteneri și furnizori, clienții și comunitățile în care ne desfășurăm activitatea. Abordarea noastră bazată pe gestionarea riscurilor urmează un set clar de standarde, aliniate cu normele de reglementare naționale și internaționale.

Rominserv are în derulare contracte cu furnizori de servicii de prevenire și protecție pentru implementarea cerințelor SSM, cum ar fi SEVESO III și evaluări ale sistemelor de stingere a incendiilor.

Rominserv nu a înregistrat niciun deces, niciun accident de muncă sau rutier 

 • 0 boli neprofesionale
 • 0 cazuri de prim ajutor
 • 0 decese 
 • 0 zile de absență de la locul de muncă;
 • 0 caz de zile de muncă restricționate;
 • 0 caz de tratament medical;
 • 0 caz de prim ajutor;
 • 2 cazuri de accident aproape inexplicabil;
 • 0 rată de decese ca urmare a accidentelor de muncă;
 • 0 rată de accidente de muncă cu consecințe grave (cu excepția deceselor);
 • 0 rată de accidente de muncă înregistrabile.

Vedeți mai multe despre performanța noastră în Raportul de sustenabilitate al Grupului 2022. 

Proiectele noastre sunt investiții strategice în comunitate, care contribuie la creșterea pe termen lung și la dezvoltarea locală și oferă serviciile și facilitățile necesare pentru o bună calitate a vieții. Ne întâlnim în mod regulat cu stakeholderii locali, de la autorități până la ONG-uri, pentru a înțelege nevoile, așteptările și provocările acestora. Ascultându-ne partenerii și interacționând cu ei, ne asigurăm că eforturile noastre răspund nevoilor fiecărei comunități și că le ajutăm să meargă mai departe.

Principalii noștri piloni de contribuție și dezvoltare a comunităților sunt educația, mediul și sănătatea.

În parteneriat cu Asociația Daruieste Aripi am conectat la internet și am echipat cu laptopuri și videoproiectoare 14 școli din mediul rural, în județului Constanța, pentru a facilita o educație de calitate pentru copii și acces la cursuri online.

În Prahova am investit în construcția a patru noi locuri de joacă, în parteneriat cu Primăria Ploiești, oferind astfel comunității și copiilor o suprafață amenajată de 1.269 mp cu numeroase facilități de joacă de înaltă calitate. Acestea sunt concepute pentru a se integra armonios în peisajul urban, fiind pavate cu dale de cauciuc elastic, prevăzute cu mobilier urban modern și echipamente de joacă de culori plăcute, toate în deplină conformitate cu standardele de calitate și siguranță în vigoare.

"Șah în școală" este un proiect inițiat în 2021 în cadrul căruia au fost organizate lecții de șah online, vizite și ore deschise sau concursuri de șah pentru copiii din județele Constanța, Prahova și Iași. De asemenea, proiectul a sprijinit elaborarea unui manual de șah pentru clasele I, a II-a și a III-a, tipărit în peste 10.000 de exemplare și distribuit copiilor atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Educarea copiilor prin intermediul șahului are rezultate dovedite pe termen lung în dezvoltarea inteligenței, îmbunătățirea încrederii în sine, creșterea ratei de promovare a examenelor și dezvoltarea spiritului civic.

De asemenea, Rominserv a sprijinit proiectul de implicare în comunitate propus de studenții din cadrul programului de internship, ediția 2021, de amenajare a unei saline artificiale în Băicoi, Prahova, pentru terapia copiilor cu autism. Salina, cu o suprafață de 35 mp, este dotată cu un generator cu halogen de ultimă generație pentru aerosoli salini uscați, cu beneficii dovedite în terapia copiilor cu tulburări din spectrul autist, dar și pentru ameliorarea simptomelor pentru pacienții cu afecțiuni pulmonare, dermatologice și psihice.

Te rugăm să accepți cookie-urile legate de Marketing pentru a urmări videoclip-ul.