Servicii Rominserv Servicii Rominserv

Servicii Rominserv

Rominserv a evoluat la nivelul unei organizații de management de proiect internaționale, furnizând soluții inginerești solide, strategii de proiect particularizate și servicii de înaltă calitate.

Societatea noastră a reușit să devină o alternativă viabilă din punct de vedere financiar și operațional la sistemele tradiționale de execuție a proiectelor de investiții, mentenanței, reviziilor generale, opririlor tehnologice și lucrărilor de dezvoltare și modernizare tehnologică.

Soluții particularizate pentru Investiții

 • Management de proiect
 • Inginerie și Proiectare
 • Consultanță în managementul de proiect
 • Segmentare piață și Achiziții
 • Management al Construcției
 • Puneri în funcțiune și porniri

Soluții integrate pentru eficiență operațională

 • Mentenanța instalațiilor
 • Managementul Reviziilor generale și Opririlor tehnologice
 • Mentenanță Predictivă
 • Mentenanță Preventivă
 • Diagnoză industrială
 • Managementul activelor

Domenii de activitate
 • Rafinării
 • Combinate petrochimice
 • Staţii de distribuţie carburanţi
 • Fabrici de biocombustibil
 • Procesare şi tratare gaz
 • Parcuri de rezervoare
 • Terminale şi dane petroliere
 • Sisteme Buoy Mooring
 • Sisteme de conducte
 • Staţii de îmbuteliere GPL
 • Uzine chimice
 • Centrale termo-energetice
 • Fabrici de bitum
 • Energie regenerabilă
 • Fabrici de îngrăşământ chimic
 • Sisteme de management al apei
 • Utilităţi publice
 • Siderurgie
 • Fabrici de ciment şi materiale de construcţie
 • Fabrici de extracţie ulei vegetal
Domenii de activitate

Management şi supervizare lucrări construcţie

Management şi supervizare lucrări construcţie

Viziunea noastră ne defineşte: suntem o organizaţie de management de proiect, fără graniţe, întotdeauna depășind aşteptările clienţilor prin furnizarea de soluţii industriale viabile, personalizate şi de înaltă calitate.

Putem astfel furniza clienților nostri:

 • Ciclul de viață al proiectului – de la idee la pornire
 • Management de program
 • Management complet de proiect pe principiul ”la cheie”
 • Analiză de risc şi managementul riscului
 • Management şi supervizare lucrari construcţie
Consultanţă De Management De Proiect
Management şi supervizare lucrări construcţie

Consultanţă De Management De Proiect

Încă de la înființare, în 2001 ne-am perfecționat pas cu pas departamentul PMO (Project Management Office) prin dezvoltarea operațiunilor și afacerii, și mai ales prin instruirea specialiștilor.

În acest moment putem furniza soluții unice și personalizate de management de proiect care pot ajuta orice companie interesată să definească și să implementeze o structură tip PMO sau să își perfecționeze o astfel de structură existentă prin formare personal specializat, îmbunatățire tehnici și proceduri, audituri.

Managementul mentenanței

Managementul mentenanței

Rominserv prestează servicii de mentenanță pentru cea mai mare rafinărie din România - Petromidia - din 2001. Petromidia este evaluată ca fiind o rafinărie complexă și una dintre cele mai moderne din regiunea Europei de Est.

Pentru noi mentenanța nu este o simplă operațiune prin care reparăm rapid echipamente.

Considerăm a fi o divizie strategică având ca obiectiv operațional principal disponibilitatea mecanică și suportul în îndeplinirea obiectivelor de business ale proprietarului instalațiilor.

Nu acționăm ca un antreprenor clasic, prestăm serviciile de mentenanță într-un cadru unitar unde strategia, procesele și dezvoltarea competențelor sunt îmbinate pentru a genera eficiență operațională.

Principii Servicii de mentenanță Avantaje cheie
Managementul mentenanței

Principii

 • Clientul trebuie să se concentreze pe producție și marketing, noi ne asumăm responsabilitatea pentru mentenanță
 • Expertiza acumulată nu este un secret. Împărtășim experiențele acumulate în alte zone, filiale și puncte de lucru.
Principii

Servicii de mentenanță

 • Servicii complete de mentenanță industrială (pentru echipamente statice, dinamice, electrice, automatizări si instrumentaţie)
 • Reparaţii punctuale şi generale ale echipamentelor
 • Revizii generale, opriri tehnologice ale echipamentelor şi instalaţiilor industriale
 • Mentenanţă preventivă a sistemelor şi echipamentelor
 • Mentenanţă predictivă a sistemelor şi echipamentelor

Avantaje cheie

 • Aplicații de business si echipe dedicate pentru Maximo Asset management, CMMS, Primavera, Contract management, SAP
 • Istoric baze de date, din rafinării şi stații de distribuție carburanți, cu detalii de cost, furnizori, variații de stocuri piese de schimb, informații cheie pentru echipamente strategice, evoluții, rezultate şi concluzii ale analizelor cauzale, etc.
 • Specialiști experimentați pentru diferite discipline: Statice, Dinamice, Automatizări şi Instrumentație, Sistem Control Distribuit, Mentenanță predictivă, Mentenanță preventivă, Proiectare şi Inginerie, etc.
 • Eficiență în lucru cu bugetele și contractele de achiziții materiale și servicii
 • Experiență dovedită în îmbunătățirea eficienței operaționale, optimizarea costurilor și a disponibilității mecanice.
 • Experiență în aplicarea mentenanței echipamentelor pe criterii de strategie si siguranță.

Revizii generale și opriri programate

Revizii generale și opriri programate

Din punct de vedere operațional, revizia generală are atât caracteristici specifice mentenanței, cât și proiectelor de investiții, având nuanțe volatile și fiind foarte solicitantă. Scopul reviziei este dinamic, fiind stabilit pe măsură ce rapoartele de inspecții apar, iar planificarea de regulă se comprimă cu puține oportunități de corecție a drumului critic.

Din punct de vedere al ingineriei revizia generală îmbină toate tipurile de proiect industriale - incluzând inspecții, opriri tehnologice, opriri de urgență, modernizări, schimbări  și regenerări de catalizator, etc – prin care o unitate de producție este oprită, până când lucrările sunt finalizate, si repornită revizuită.

Din punct de vedere operațional revizia generală are atât caracteristici specifice mentenanței cât și proiectelor de investiții, având nuanțe volatile și fiind foarte solicitantă. Scopul reviziei este dinamic, fiind stabilit pe măsura ce rapoartele de inspecții apar iar planificare de regulă se comprimă cu puține oportunități de corecție a drumului critic.

Recomandări pentru execuția reviziilor generale Beneficiile asigurate de ROMINSERV
Revizii generale și opriri programate

Recomandări pentru execuția reviziilor generale

 • Proceduri clar definite pentru a servi la eficiența execuției reviziei generale
 • Responsabilități clar atribuite în concordanță cu abilitățile fiecărei persoane implicate, cu experiența și nivelul de motivare.
 • Durata și bugetul sunt întotdeauna critice, necesitând atenție.
 • Selecție profesionistă a subcontractorilor
 • Colaborare eficientă între funcțiuni: mentenanță, revizii, inspecții, calitate, operare, subcontractori și SSM.

Beneficiile asigurate de ROMINSERV

 • Zonă unică de comunicare și responsabilitate
 • Execuția doar a lucrărilor necesare în perioada de revizie
 • Impact semnificativ în optimizarea costului și duratei reviziei
 • Reducerea timpilor de nefuncționare și costurilor cu mentenanța corectivă
 • Perioadă crescută între două revizii
 • Disponibilitate mecanică în creștere
 • Eficiență operațională îmbunătățită
 • Sistem transparent al managementului reviziei
 • Oportunitate pentru evaluarea, analiza și distribuirea cheltuielilor
 • Sistem transparent de planificare și setare a obiectivelor strategice. Optimizare stocuri și piese de schimb
 • Concentrarea pe activitatea de bază din perspectiva clientului.

Puneri în funcțiune și porniri

Puneri în funcțiune și porniri
 • Planificare în concordanţă cu cerinţele clientului şi ale instalaţiei
 • Elaborare planuri personalizate de control şi audit
 • Evaluare sistem
 • Etichetare echipamente şi poziții
 • Identificare defecţiuni echipamente
 • Soluţionare probleme conform bunelor practici şi a metodologiilor agreate la nivel de industrie
 • Audit echipamente dinamice
 • Controale conducte
 • Calibrări şi verificări instrumentație şi electrice
 • Coordonare HSE
 • Aliniere la legislaţia locală şi standarde internaţionale
 • Predare la client
Puneri în funcțiune și porniri

Antreprenoriat EPC

Antreprenoriat EPC

Din poziția de Antreprenor EPC, Rominserv, preia responsabilitatea pentru toate fazele, de la proiectare, achiziții, construcție și până la puneri în funcțiune și predarea la client.

Experții Rominserv au finalizat și livrat suficiente "servicii de management" în cadrul proiectelor integrate implementate în rafinării din România și Kazahstan, precum și în alte industrii

Inginerie și proiectare Aprovizionare Construcții
Antreprenoriat EPC

Inginerie și proiectare

 • de bază
 • de detaliu
 • Desene si documentație
 • Studii şi evaluări
 • Expertize tehnice
 • PEVI recipiente sub presiune
 • Management implementare proiect
 • Asistență tehnică
 • Consultanță de specialitate
 • Proiectare echipamente mecanice şi trasee de conducte

Aprovizionare

Aprovizionarea generală cu materiale, utilaje şi echipamente industriale este asigurată de un sistem competitiv de licitații electronice, menit să urmărească întregul, de la cerere până la livrare, trecând prin evaluarea furnizorilor şi în același timp păstrând o imagine corectă asupra stocurilor.

Departamentul nostru de aprovizionare creează lanțul de legătură între departamentele operaționale (management de proiect, construcții, mentenanță) şi partenerii externi (furnizori, subcontractori, clienți).

Construcții

 • Construcții mecanice
 • Instalare de echipamente dinamice
 • Instalare de echipamente sub presiune
 • Instalații de transport şi depozitare: parcuri de rezervoare, stații de pompare, trasee de conducte
 • Vopsitorii, izolații, schele
 • Lucrări electrice şi de instalare echipament electric
 • Lucrări de automatizare şi de instalare echipament AMC
 • Lucrări civile si edilitare
 • Lucrări de protecția mediului
Diagnoză industrială

Analiză de vibraţii

Folosim analiza de vibraţii ca instrument de monitorizare a echipamentelor dinamice. Pentru a obţine rezultate optime, analizăm spectrul de vibraţie (viteza de vibraţie şi acceleraţia) şi forma de undă.

Pentru a detecta  în fază incipientă eventualele defecte, ne bazăm pe metodologia Peakvue (similară metodologiei de demodulare, cu excepţia faptului că semnalul nu traversează filtrul analogic low-pass) şi respectiv Autocorrelation, care permite identificarea defectului din forma de undă, având astfel posibilitatea să detectăm un defect mai rapid decât prin analiza clasică de vibraţii.

Dispunând de tehnicieni specializaţi şi certificaţi şi aplicaţii software tip CMMS, suntem în măsură să punem la dispoziţie toate avantajele oferite de analiza de vibraţii:

 • acoperirea unei game largi de echipamente dinamice
 • Know-how, arhivă date şi tendinţe monitorizare în timp (date cumulate în peste 10 ani)
 • detectare defecte în timp util
 • planificare mentenanţă corectivă (fără opriri neplanificate)
 • planificarea aprovizionării cu piese de schimb
 • reducerea riscului de defectare severă a echipamentului

Analiză ulei industrial

Această tehnică de monitorizare furnizează informaţii relevante cu privire la uzura mecanică, degradarea, contaminarea şi compoziția chimică a uleiului.

Ne folosim de această tehnlogie ca instrument de mentenanţă predictivă, acumulând istoric şi baze de date.

Determinăm proprietăţile chimice ale uleiului, contaminarea cu particule feroase şi neferoase, contaminarea cu lichide insolubile, precum şi natura şi forma particulelor, ceea ce ne permite operarea în parametri, evaluarea stării de uzură internă a echipamentului, creearea unui ciclu de ungere personalizat pentru fiecare echipament şi - nu în ultimul rând - generarea de cost saving prin eliminarea mentenanței corective neprogramate.

Analiză ulei industrial

Calibrare şi verificare online debitmetre produse petroliere

În cadrul departamentului de metrologie, specialiştii ROMINSERV efectuează teste, calibrări şi puneri în funcţiune de sisteme fiscale şi non-fiscale de măsură fluide petroliere (inlusiv LPG) aflate în instalaţii, în parcuri de rezervoare sau în terminale.

Avem în acest sens avantajul folosirii laboratorului mobil (Prover sau Master Meter) echipat cu 2 debitmetre masice etalon tip Coriolis, un calculator de debit OMNI3000, software dedicat şi auxiliare.

Operațiunea de proving este necesară pentru a putea determina cu exactitate în ce măsură fluctuaţia condiţiilor de proces şi proprietăţile de curgere a fluidului influenţează calibrarea sistemului de măsură în condiţii de operare.

Verificarea se face prin compararea debitului de fluid care trece prin debitmetru în condiţii de proces, cu o cantitate de referință cunoscută, în vederea determinării factorului de corecţie care, odată implementat, va egaliza cele două cantități.

Verificările se efectuează ’on-site’, ceea ce pentru client presupune un timp minim de întrerupere a activităţii (avem nevoie doar de timpul necesar conectării proverului). De asemenea, important este că determinările se fac în condiţii reale de temperatură şi presiune.

Factorul de corecţie se calculează luând în considerare toate valorile de debit înregistrate pe parcursul masurătorilor. Rezultatul măsurătorilor este deopotrivă volumetric şi masic (datorită debitmetrelor Coriolis) şi permite multiple ajustări în funcţie de produsul vehiculat și ratele de debit.

Faţă de normele metrologice legale și metodele clasice, care acceptă o eroare maximă de 0.5%, ne asumăm o eroarea maximă admisă mult mai mică, între 0.1% - 0.3%.

Calibrare şi verificare online debitmetre produse petroliere

Termografiere

Termografierea în infraroşu ca tehnică de monitorizare a condiţiei echipamentelor este de tip nedistructiv şi non-contact și ajută la identificarea problemelor şi defectelor prin detectarea energiei, aflate în spectrul invizibil, produsă de echipamentul analizat.

Energia respectivă este convertită într-o imagine vizibilă (termogramă), care este folosită pentru o măsurare cantitativă şi analize.

Rominserv foloseşte această tehnică versatilă de mai bine de un deceniu, investind în acest timp în echipamente specifice, în software de analiză şi în instruirea personalului. Am ajuns în acest moment să obţinem rezultate efective şi de reală valoare în domeniul serviciilor de termografiere.

Folosim tehnica de monitorizare în infraroşu ca aplicaţie generală acolo unde temperatura nu depăşeşte 350°C, de exemplu pentru izolatori, întrerupători, conductori, linii de tensiune, comutatori, transformatori, contactori, motoare electrice, echipamente dinamice, suprafeţe izolate.

În particular, folosim monitorizarea în infraroşu pentru echipamente cu temperaturi între 300 si 1500°C şi pentru obiecte aflate în spatele flăcării: inspecţia cuptoarelor şi a tubulaturii aferente pentru determinarea temperaturii, supraîncălzirii, pierderii de căldură, cocsarea tuburilor şi evaluarea eficienţei arderii.

Termografiere

Verificare şi testare online supape siguranţă cu arc

Echipamentul PrevenTest ne dă posibilitatea să efectuăm verificarea şi reglarea online a supapelor de siguranţă, în condiţii de operare şi proces.

Echipamentul poate să determine şi, dacă este cazul, să corecteze parametrii de funcționare a supapelor de siguranţă.

Echipamentul este certificat ATEX137, nu este limitat de mediul de lucru şi are o bază de date de supape de siguranţă extinsă pe diverşi producători.

Echipamentul operează cu ajutorul unei aplicaţii software care recunoaşte presiunea de lucru şi emite un certificat detaliat cu înregistrările de test ulterior testării supapei. Echipamentul PrevenTest este operat de un specialist certificat, cu peste 15 ani de experienţă în domeniul echipamentelor statice sub presiune.

Avantajele tehnicii sunt multiple pentru beneficiar: nu este necesară oprirea instalaţiei, testarea se efectuează în condiţii de proces, nu în condiţii referenţiale de laborator, istoricul de funcţionare a supapelor poate fi înregistrat şi arhivat, iar verificările şi reglările se pot face ori de câte ori beneficiarul consideră că este necesar.

Verificare şi testare online supape siguranţă cu arc

Scanare suprafeţe plane orizontale

Prin intermediul Laboratorului de Control Nedistructiv, oferim soluţia de scanare a suprafeţelor plane a rezervoarelor, utilizând metoda de inspecţie Magnetic Flux Leakage (MFL – dispersia câmpului magnetic).

Cu ajutorul scanner-ului Floormap VS2 MFL, inginerii noştri pot localiza cu acurateţe eventualele puncte de coroziune.

Specialiştii pot scana şi realiza harta cromatică a suprafeţei fundului de rezervor, rezultatul final fiind un raport clar, complet şi uşor de utilizat.

Aplicaţia software generează automat harta fundului de rezervor (desen CAD), având evidenţiate defectele cu o acurateţe a poziţionarii de 30mm.

Toate datele înregistrate sunt analizate pentru a identifica defectele şi a le clasifica pe 3 nivele. Pentru fiecare clasă de coroziune se aplică algoritimi diferiţi de calcul, care asigură acurateţea determinărilor chiar şi pentru zone cu coroziune foarte mare în care zona de coroziune adâncă și de diametru mic poate fi subdimensionată.

Laboratorul NDT poate efectua o serie de teste suplimentare pentru îmbinări sudate şi filetate, care colectate și integrate generează un raport complet de inspecţie. Aplicaţia software a scanner-ului permite colectarea de date subsecvente pentru determinarea progresului procesului de coroziune.

Printre principalele avantaje ale procedeului de scanare menţionăm: scanarea şi inspecţia completă a suprafeţei de fund a rezervorului, generarea unei hărţi grafice color extrem de precisă, atât pentru fiecare placă în parte, cât şi pentru întreaga suprafaţă a fundului de rezervor şi acurateţea superioară faţă de modalităţile clasice de inspecţie a suprafeţelor de fund ale rezervoarelor.

Scanare suprafeţe plane orizontale