Projects

Isaccea

CLIENT:

SNTGN Transgaz S.A.

Isaccea

Cadru general:

"TRANSGAZ" S.A este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport gaze naturale și răspunde de funcționarea acestuia în condiții de calitate, siguranță, eficiență economică și protecție a mediului înconjurător.

Acest proiect face parte din Planul de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale pentru perioada 2020-2029, elaborat de SNTGN Transgaz S.A. Mediaș și aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Obiective:

Construirea unei stații noi de măsurare gaze naturale (SMG Isaccea 1), bidirecțională, capabilă să asigure importul/exportul de gaze naturale din/spre Ucraina și Bulgaria.

Descriere generală:

Scopul Rominserv a fost procurarea de echipamente și armături, managementul proiectului, administrarea financiară a contractului, supervizarea lucrărilor.

Proiectul a fost finalizat în data de 29 Aprilie 2021.

Gallery

Isaccea
Isaccea
Isaccea

See other projects

Petromidia Refinery upgrade


See more
Petromidia Refinery upgrade

Pavlodar Refinery Modernization


See more
Pavlodar Refinery Modernization

Downstream projects


See more
Downstream projects

Petromidia FCC


See more
Petromidia FCC

Petromidia Turnaround 2020


See more
Petromidia Turnaround 2020

NEW SRU


See more
NEW SRU

Isaccea


See more
Isaccea